សង្សារកូនពៅ (Trailer Life Film)

3 Просмотры
Издатель
លក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់កូនពៅដែលគ្រប់គ្នាតែងនិយាយ មានអ្វីខ្លះទៅហ្ន? ????????

#សង្សារកូនពៅ ភាពយន្តជីវិត ដែលចង់បង្ហាញពីជ្រុងមួយនៃជីវិតឈ្មោះជាកូនពៅដែលគ្រប់គ្នាតែងនិយាយ និង គិតដល់ នឹងមានផ្សាយជូនទស្សនាថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៧ កញ្ញា ២០២០ នេះហើយ

Ⓒ រក្សាសិទ្ធិដោយ SASTRA FILM
ការ Post បន្តរទាំងអស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិលាយលក្ខជាអក្សរ ពី SASTRA FILM គឺជាការបំពានច្បាប់ យើងនឹង អនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកបំពាន។
Категория
Кино
Комментариев нет.