Run For Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย Full Version

4 Просмотры
Издатель
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายภารกิจในงานบริการโลหิตของประเทศจากรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการจัดหาโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีกระบวนการ การทำงานเจาะเก็บโลหิต ตรวจโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญคนไทยสุขภาพดี ทั่วประเทศ แสดงพลังของการให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยการวิ่ง Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” วิ่งที่ไหน เมื่อไรก็ได้ รายได้สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
สอบถามโทร. 0 2256 4300
Категория
Кино
Комментариев нет.