പാർട്ടിയോടും മുന്നണിയോടും നന്ദിയെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ്| P C Vishnunath on victory

0 Просмотры
Издатель
P C Vishnunath on victory| പാർട്ടിയോടും മുന്നണിയോടും നന്ദിയെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
Kerala Assembly Election Results | Kerala Niyamasabha Election Results Live | Kerala Assembly Election 2021 News | Kerala Assembly Election 2021 Results Live Updates | Theranjeduppu Results | Niayamasabha Theranjeduppu Results Live
#KeralaElections2021 #KeralaAssemblyElections #KeralaAssemblyElections2021
#NiyamasabhaElections2021 #KeralaAssemblyElectionsResults #ElectionWithAsianetNews

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Игры
Комментариев нет.