દીકરા કરતાં દીકરી સવાઈ - Dikra karta Dikri Savai IIGujarati Short Film,Gujarati Natak

13 Просмотры
Издатель
#GujaratiShortFilm
#GujaratiFamilyDrama
Title :- દીકરા કરતાં દીકરી સવાઈ - Dikra karta Dikri Savai
The Best Family Drama Gujarati Play Gujarati Short film

Artists :
Ashokbhai Patel
Bhartiben Thakkar
Pari Savaj
Aaditya Gondaliya

Label : Studio

Copyright : STUDIO

Camera - Bhavesh Bhavani,Haresh Koradiya

Editing - Sanjay Sheladiya

Director / Producer
Kirti Savaliya, Alpesh Sheladiya ,Bhavesh Bhavani,

Banner - STUDEO
Категория
Кино
Комментариев нет.